بلوکه سیمانی طلوع تولید بلوکه باغی و ساختمانی سنگین و سبک تماس با ما اسلایدر بلوکه سیمانی طلوع کیفیت را فدای قیمت نکنیم مشاهده گالری
ما
کـــه
هستیم؟

گارگاه طلوع در سال 1397 تاسیس گردیده و درزمینه تولید بلوکه ساختمانی ، بلوکه باغی و انواع بلوکه سبک و سنگین فعالیت میکند و یکی از مدعیان صنعت تولید بلوکه های سیمانی با پیشرفته ترین تجهیزات و متخصصین این زمینه میباشد.

بلوکه سیمانی طلوع

تولید بلوکه باغی و ساختمانی سنگین و سبک

بلوکه ساختمانی

بلوک های سیمانی نمونه ای از انواع بلوک استاندارد می باشند که در دو دسته باربر و غیرباربر قرار می گیرند و بیش ترین استفاده را در صنعت ساختمان در میان انواع بلوک ها دارند.

بلوکه باغی

بلوک سیمانی باغی با عنوان بلوک ته بسته و بلوک ته باز شناخته می شود بلوک های ته باز برای رج هایی پایین دیوار و یا در صورتی که دیوار حمال باشد و یا دیوار استخر استفاده می شود.

ویژگی های بلوکه سیمانی طلوع
وزن کم ، راحتی در اجرا و مقاوم حرارتی